Bygg med oss

Utmaningarna i vårt demokratiska samhälle är många, men möjligheterna är fler. Följ med och bygg med oss! Vi bygger underifrån genom att rusta barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet. Vill du veta mer? Kontakta oss på info@demokratibygget.se