Karin Aaseby

Grundare och verksamhetsledare

Telefonnummer: 0709 648 949

Karin har drygt 20 års erfarenhet av demokratiarbete som gymnasielärare, konceptutvecklare och projektledare för olika utbildningsprojekt. Hon har också varit politiskt förtroendevald i en kommun på heltid, med fokus på utbildningsfrågor. Karins djupa förankring i skolans värld, tillsammans med den politiska erfarenheten, ger Demokratibygget en unik kompetens för lokal demokratiutveckling.

Helena Barrett

Grundare och verksamhetsledare

Telefonnummer: 0702 463 611

Helena har gedigen erfarenhet av utbildnings- och demokratifrågor inom både kommunal och statlig förvaltning. Det har givit henne en god förståelse för kvalitets- och styrningsfrågor. Helena har stor erfarenhet av projektledning och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat på Forum för Levande Historia och Skolverket som undervisningsråd och biträdande enhetschef.

Carl-Johan

Carl-Johan Markstedt

Projektledare

Telefonnummer: 076 858 06 86

Carl-Johan har lång erfarenhet av arbete med utbildning och pedagogik som gymnasielärare, museilektor och projektledare för olika pedagogiska projekt. Han har bland annat arbetat på Nobelprismuseet med ett särskilt ansvar för utbildningsprojekt med koppling till fredspriset, vilket inkluderar frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Carl-Johan är även verksam som journalist och skribent av läromedel och annat utbildningsmaterial.