Karin Aaseby

Grundare och verksamhetsledare

Karin har drygt 20 års erfarenhet av demokratiarbete som gymnasielärare, konceptutvecklare och projektledare för olika utbildningsprojekt. Hon har också varit politiskt förtroendevald i en kommun på heltid, med fokus på utbildningsfrågor. Karins djupa förankring i skolans värld, tillsammans med den politiska erfarenheten, ger Demokratibygget en unik kompetens för lokal demokratiutveckling.

Helena Barrett

Grundare och verksamhetsledare

Helena har arbetat med utbildnings- och demokratifrågor inom både kommunal och statlig förvaltning. Det har givit henne en god systemförståelse och ett intresse för kvalitets- och styrningsfrågor. Helena har stor erfarenhet av projektledning och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat på Skolverket som undervisningsråd och biträdande enhetschef.

Caroline Lagergren

Kommunikationsansvarig

Caroline har bakgrund inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet och påbörjade sin tid på Demokratibygget som praktiserande kommunikatör. Under sin tid arbetade hon bland annat med att utveckla Demokratibyggets arbetsmaterial och digitala plattformar. Caroline har sedan dess blivit en del av organisationen och fortsätter sitt arbete med att stärka och utveckla Demokratibyggets kommunikation.

Läs mer

Caroline Lagergren
september 1, 2020

Lärarfortbildning i Farstavikens skola

Caroline Lagergren
augusti 18, 2020

Demokratiacceleratorn är igång!

Caroline Lagergren
maj 20, 2020

Ny expert – Emelie Hahn