Om Demokratibygget

Demokratibygget är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Det gör vi genom stöd till kommuner, skolor och organisationer, i form av vår Demokratiaccelerator, föreläsningar, workshops, metodhandböcker m.m.

Vår vision är ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför.

Vilka vi är

Föreningen Demokratibygget består av medlemmar som på olika sätt vill bidra till att stärka demokratin. Föreningen är öppen för individer och olika typer av organisationer och företag som delar vår vision. Medlemmarna blir del av ett nätverk och får möjlighet att utbyta idéer, verktyg, kontakter och skapa aktiviteter inom demokratiområdet.

Välkommen att bli en del av Demokratibygget! Läs mer här.

Karin Aaseby

Grundare och verksamhetsledare

Karin har 20 års erfarenhet av demokratiarbete som gymnasielärare, konceptutvecklare och projektledare för olika demokratiprojekt och har senast varit politiskt förtroendevald på heltid med uppdrag i Värmdö kommun. Karin har en tydlig strategisk kompetens samt är en duktig coach och utvecklings- och projektledare. Hon har exempelvis utvecklat konceptet för Stockholms ungdomsparlament. Med ett djupt engagemang för det demokratiska samhället bidrar hon med en stark förändringskraft. Hennes erfarenheter av långsiktigt arbete med demokratifrågor på olika nivåer ger Demokratibygget en unik kompetens för lokal demokratiutveckling.

Helena Barrett

Grundare och verksamhetsledare

Helena har ett genuint engagemang och bred kunskap inom utbildnings,- ungdoms och demokratifrågor. Hon har arbetat med dessa frågor inom både kommunal och statlig förvaltning, vilket har givit henne en god systemförståelse och ett intresse för styrningsfrågor. Helena har stor erfarenhet av projektledning, processledning och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Hon har bland annat byggt upp Stockholms ungdomsparlament inom Stockholms stad. Hon har också arbetat på Skolverket som undervisningsråd och biträdande enhetschef, där exempelvis kvalitetsfrågor och värdegrundsfrågor har ingått i uppdraget. Helena har en drivkraft som får Demokratibygget att hända.

Samarbete med experter

Demokratibygget samarbetar med experter som bidrar till att stärka barn och ungas demokratiska kompetenser och delaktighet i samhällsutvecklingen. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett stöd utifrån de behov som finns hos kommuner, skolor och organisationer. Vi samarbetar inom olika projekt och uppdrag. Med vårt nätverk av experter kan vi dra nytta av varandras styrkor och göra ett större avtryck.

Om du är intresserad av att arbeta i nätverket, kontakta oss så hittar vi passande samarbetsformer.

Anders Fredriksson

Demokratibyggare

Anders är analys- och rådgivningskonsult med en inriktning på att utveckla demokratins funktion. Han är expert på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet och driver sedan 2018 Vilna AB, en plattform för att tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer inom offentlig sektor driva en kunskapsbaserad utveckling av vår gemensamma välfärd. Anders är legitimerad gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och doktor i utbildningsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning.

Charlotta Granath

Demokratibyggare

Charlotta Granath är förstelärare i Demokrati och har bred erfarenhet av att arbeta inom såväl förskolan som grundskolan. Hon undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola och är skolambassadör för EU. Charlotta har utvecklat och drivit ett flertal framgångsrika demokrati-, politik-, värdegrunds- och integrationsprojekt på kommunal, nationell och EU-nivå som har genererat ett flertal utmärkelser. Charlotta är författare till boken “Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel” som du hittar här.

Emelie Hahn

Demokratibyggare

Emelie Hahn är leg. lärare i So-ämnena och tyska, IKT-pedagog och utvecklingsledare på högstadiet. Hon brinner för att stärka likvärdigheten i skolan och att synliggöra skolans övergripande demokratiuppdrag. Emelie arbetar mycket med internationalisering genom digitalisering – att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Hon har mångårig erfarenhet av att initiera och driva prisbelönta internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+ och har vunnit flera utmärkelser för sitt arbete.

Erik Lundberg

Demokratibyggare

Erik är docent i statsvetenskap. Hans forskningsintressen berör bland annat civilsamhället och ungdomars socialisation med fokus på mellanmänskliga attityder som social tillit och tolerans. Han forskar och undervisar vid Högskolan Dalarna och är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Erik har även flera års erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och har bland bidragit i Demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden!”(SOU 2016:5). Han är också medförfattare och redaktör för antologin ”Toleransens mekanismer”.

Julia Lindh

Demokratibyggare

Julia har en bakgrund som ordförande för Sveriges elevråd – SVEA. Hon har omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar, processleda elever och driva påverkansarbete. Genom sitt stora intresse för ungas engagemang och demokratiprocesser, har hon inspirerat många i sitt arbete. Julia studerar idag på juristprogrammet på Stockholms universitet och är fortsatt aktiv inom ungdomsrörelsen. Hon har ett tydligt ungdomsperspektiv och bidrar med ett starkt engagemang för demokratifrågor.

Liselott Vahermägi

Demokratibyggare

Liselott är ledarskaps- och jämställdhetskonsult med mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning. Liselott genomför bl a ledarskapsutbildningar med inriktning på jämställdhet, ickediskriminering och mångfald (JGL*) och har under det senaste året utbildat fler än 100 chefer och politiker.

Michael Allard

Demokratibyggare

Michael är förstelärare i historia och samhällskunskap. Han har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar inom både socialtjänst och skola. Michael har under flera år arbetat med case i undervisningen och är läromedelsförfattare inom området. Michael är också en uppskattad föreläsare och har återkommande arbetat som pedagogisk konsult åt Forum för levande historia.

Mobile Stories

Demokratibyggare

Mobile Stories är ett verktyg som stöttar lärare och elever att skapa proffsiga digitala artiklar i linje med lagar och etiska regler på nätet. Mobile Stories korades till Årets Idé vid Tidningsutgivarnas branschgala 2017. Grundare är journalisten Jenny Sköld och fotografen Lotta Bergseth. De har specialistkunskap inom journalistik, demokrati och ungas engagemang. Tillsammans har de god insyn i de utmaningar som skolan står inför när det gäller digitalisering kopplat till källkritik och medie- och informationskunnighet. 

Läs mer

Helena Barrett
april 21, 2020

Digital workshop med svenska Lottakåren

Helena Barrett
april 6, 2020

Påskhälsning från Demokratibygget

Helena Barrett
mars 5, 2020

Demokratibyggets årsmöte

Helena Barrett
mars 2, 2020

Make Europe Yourope 2020 – Inställt

Helena Barrett
januari 7, 2020

Europaprojekt med VRG närmar sig