Helena Barrett

Grundare

Helena har ett genuint engagemang och bred kunskap inom utbildnings,- ungdoms- och demokratifrågor. Hon har arbetat med dessa frågor inom både kommunal och statlig förvaltning, vilket har givit henne en god systemförståelse och ett intresse för styrningsfrågor.

Helena har stor erfarenhet av projektledning, processledning och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Hon har bland annat byggt upp Stockholms ungdomsparlament som har drivit sin verksamhet i över 10 år. Hon har också arbetat på Skolverket som undervisningsråd och biträdande enhetschef, där exempelvis kvalitetsfrågor, värdegrundsfrågor och nyanländas lärande har ingått i uppdraget. Helena har en drivkraft som får Demokratibygget att hända.

Other Members