Välkommen till Demokratibygget

Demokratibygget är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället, genom att stödja kommuner och skolor med bland annat föreläsningar, workshops, metodhandbok och vår Demokratiaccelerator.

Vår vision är att varje individ ska vara rustad med kunskaper, färdigheter och tillsammans med andra vilja ta en aktiv roll i utvecklingen av vårt demokratiskt samhälle. Ett samhälle där där alla människor oavsett bakgrund respekteras och uppskattas, har makt och inflytande, möjligheter och framtidstro.