Du kan göra skillnad

Du är en viktig del av vår demokrati. Inte enbart när du går och röstar, utan även i dina vardagliga handlingar och samtal. Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. Du kan bidra på många olika sätt, både som privatperson och som företag eller organisation. Vi tror att det är genom ett gemensamt ansvarstagande för demokratin som vi tillsammans kan skapa förändring.

Tillsammans bygger vi demokratin!

Bli medlem

Som föreningsmedlem är du en del av Demokratibyggets nätverk för en starkare demokrati. Du får ta del av vårt medlemsbrev med uppdateringar och tips inom demokratiområdet, samt olika seminarier som vi bjuder in till. 

För att läsa mer om att bli medlem, klicka här!

Donera

Demokratibygget är en ideell organisation och drivs till stor del av finansiering utifrån. Varje bidrag till verksamheten hjälper till att möjliggöra det arbete vi bedriver. Vi är tacksamma för varje gåva! 

Vårt Swishnummer är :
123 0637967

Tack för ditt bidrag!