Hur vi arbetar

Vi samverkar med olika organisationer och skapar tillsammans projekt inom demokratiområdet, med stöd av projektmedel från olika finansiärer. Vi bedriver även konsultverksamhet och ger stöd till uppdragsgivare inom vårt verksamhetsområde. 

Här finns våra projekt och uppdrag samlade

juli 2020 – december 2022

Uppdrag
Demokrati

Demokratibygget har fått stöd av Postkodstiftelsen som för att utveckla och stötta spridningen av vårt skalbara program Demokratiacceleratorn för högstadiet. Projektet syftar att ge unga kunskaper och verktyg för demokratisk förändring.

augusti 2021 – april 2022

STHLM
Ung

Demokratibygget deltar i Nya Kompisbyråns samverkansprojektet STHLM Ung som handlar om att skapa möten mellan unga från olika områden i Botkyrka kommun och Stockholms innerstad.

januari – december 2022

Gymnasiesatsning

Demokratibygget har under 2022 fått stöd av Youth2030movements Demokratifond för att utveckla en demokratistärkande metod för gymnasiets yrkesprogram, samt genomfört en pilotomgång och utvärdering.

september – december 2020

Kompetensutveckling i Habo kommun

Habo kommun ger hela personalen i förskolan och skolan kompetensutveckling inom demokratiuppdraget genom Demokratibygget.

mars – december 2020

Demokratiacceleratorn
2020

Under 2020 har fler högstadieelever arbetat med Demokratiacceleratorn. Projektet finansierades av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

januari – december 2020

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomfördes i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

2020 – 2022

Hälsa, delaktighet och lärande

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

 

januari – juni 2019

Motverka sexuella
trakasserier

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

2006 – 2019

Stockholms
ungdomsparlament

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.