Ledarskapsutbildning i Stockholms ungdomsparlament

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019.

Ungefär 700-1000 Stockholmselever deltog varje höst i verksamheten. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra. Klasser samarbetade över skolgränserna för att ta fram lösningar på utmaningarna inom staden. Lösningsförslagen diskuteras med stadens politiker. Arbetet var en del av ordinarie undervisning.
Demokratibygget har under flera år genomfört den ledarskapsutbildning för unga som ingår i Stockholms ungdomsparlament.

Mer information om Stockholms ungdomsparlament.

Läs gärna mer om arbetet med Stockholms ungdomsparlament i Demokratibyggets blogg. 

Tid
År 2006 – år 2019

Samarbetspartner och finansiär
Stockholms stad

Alla våra projekt

Demokratiacceleratorn 2020

mars – december 2020

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn. Projektet finansieras av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Demokratipilot i Värmdö kommun

januari – december 2019

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung.

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

januari – december 2020

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomförs i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

Motverka sexuella trakasserier

januari – juni 2019

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

Hälsa, Delaktighet och Lärande

2020 – 2022

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

Stockholms ungdomsparlament

2006 – 2019

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.