Samarbete med experter

Demokratibygget samarbetar med experter som bidrar till att stärka barn och ungas demokratiska kompetenser och delaktighet i samhällsutvecklingen. Tillsammans kan vi erbjuda ett brett stöd utifrån de behov som finns hos kommuner, skolor och organisationer. Vi samarbetar inom olika projekt och uppdrag. Med vårt nätverk av experter kan vi dra nytta av varandras styrkor och göra ett större avtryck.

Om du är intresserad av att arbeta i nätverket, kontakta oss så hittar vi passande samarbetsformer.

Anders Fredriksson

Demokratibyggare

Anders är analys- och rådgivningskonsult med en inriktning på att utveckla demokratins funktion. Han är expert på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet och driver sedan 2018 Vilna AB, en plattform för att tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer inom offentlig sektor driva en kunskapsbaserad utveckling av vår gemensamma välfärd. Anders är legitimerad gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och doktor i utbildningsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning.

Charlotta Granath

Demokratibyggare

Charlotta Granath är förstelärare i Demokrati och har bred erfarenhet av att arbeta inom såväl förskolan som grundskolan. Hon undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola och är skolambassadör för EU. Charlotta har utvecklat och drivit ett flertal framgångsrika demokrati-, politik-, värdegrunds- och integrationsprojekt på kommunal, nationell och EU-nivå som har genererat ett flertal utmärkelser. Charlotta är författare till boken “Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel” som du hittar här.

Emelie Hahn

Demokratibyggare

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, leg. lärare i So-ämnena och tyska, IKT-pedagog och utvecklingsledare på högstadiet. Hon brinner för att stärka likvärdigheten i skolan och att synliggöra skolans övergripande demokratiuppdrag. Emelie arbetar mycket med internationalisering genom digitalisering – att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet. Hon har mångårig erfarenhet av att initiera och driva prisbelönta internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+ och har vunnit flera utmärkelser för sitt arbete.

Erik Lundberg

Demokratibyggare

Erik är docent i statsvetenskap. Hans forskningsintressen berör bland annat civilsamhället och ungdomars socialisation med fokus på mellan mänskliga attityder som social tillit och tolerans. Han forskar och undervisar vid Högskolan Dalarna. Erik har även flera års erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och har bland annat bidragit i Demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden!”(SOU 2016:5). Han är också medförfattare och redaktör för antologin ”Toleransens mekanismer”.”

Julia Lindh

Demokratibyggare

Julia har en bakgrund som ordförande för Sveriges elevråd – SVEA. Hon har omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar, processleda elever och driva påverkansarbete. Genom sitt stora intresse för ungas engagemang och demokratiprocesser, har hon inspirerat många i sitt arbete. Julia studerar idag på juristprogrammet på Stockholms universitet och är fortsatt aktiv inom ungdomsrörelsen. Hon har ett tydligt ungdomsperspektiv och bidrar med ett starkt engagemang för demokratifrågor.

Liselott Vahermägi

Demokratibyggare

Liselott är ledarskaps- och jämställdhetskonsult med mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning. Liselott genomför bl a ledarskapsutbildningar med inriktning på jämställdhet, ickediskriminering och mångfald (JGL*) och har under det senaste året utbildat fler än 100 chefer och politiker.

Marlene Wåhlstedt

Demokratibyggare

Marlene är utvecklingskonsult, processledare och faciliterare och har grundat Utvecklingsbyrån STHLM. Som processledare designar hon en utvecklingsrutt för ledare, grupper och organisationer som vill få ökad medvetenhet och skapa nya resultat. Detta med hjälp av egendesignade Utvecklingskompassen, som är ett verktyg, arbetssätt och metod för att skapa utveckling. Som faciliterare möjliggör hon för människor att mötas och möjliggör när människor möts. Marlene har designat och genomfört utbildningar och utvecklingsprogram inom många olika ämnesområden och med en mångfald av målgrupper.

Mobile Stories

Demokratibyggare

Mobile Stories är ett verktyg som stöttar lärare och elever att skapa proffsiga digitala artiklar i linje med lagar och etiska regler på nätet. Mobile Stories korades till Årets Idé vid Tidningsutgivarnas branschgala 2017. Grundare är journalisten Jenny Sköld och fotografen Lotta Bergseth. De har specialistkunskap inom journalistik, demokrati och ungas engagemang. Tillsammans har de god insyn i de utmaningar som skolan står inför när det gäller digitalisering kopplat till källkritik och medie- och informationskunnighet. 

Michael Allard

Demokratibyggare

Michael är förstelärare i historia och samhällskunskap. Han har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar inom både socialtjänst och skola. Michael har under flera år arbetat med case i undervisningen och är läromedelsförfattare inom området. Michael är också en uppskattad föreläsare och har återkommande arbetat som pedagogisk konsult åt Forum för levande historia.