Utmaningarna i vårt demokratiska samhälle är många, men möjligheterna är fler. Följ med och bygg med oss!

Ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga

Demokratin utmanas när alla människor inte har förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen. 

Tillgången till kunskap om demokratin, dess grundläggande värden, förhållningssätt och arbetsformer om demokrati varierar idag beroende av uppväxt och bakgrund. Denna ojämlikhet är särskilt alarmerande då vår demokrati, som vi känner den, utmanas av faktaresistens, filterbubblor, populism, antidemokratiska rörelser, politikerförakt, minskat förtroende mot etablerade partier, sjunkande engagemang i föreningslivet m.m. Vår vision är ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför.

Vi ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Skolan har i det här sammanhanget en mycket viktig kompensatorisk uppgift och ett uttalat demokratiuppdrag. Ett uppdrag som behöver prioriteras, vitaliseras och göras relevant för elevernas vardag idag.