Om Demokratibygget

Demokratibygget är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Det gör vi genom stöd till kommuner, skolor och organisationer, i form av vår Demokratiaccelerator, föreläsningar, workshops, metodhandböcker m.m.

Vår vision är ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför.

Demokratibygget som förening

Demokratibygget är en förening som består av medlemmar som på olika sätt vill bidra till att stärka demokratin. Föreningen är öppen för individer och olika typer av organisationer och företag som delar vår vision. Medlemmarna blir del av ett nätverk och får möjlighet att utbyta idéer, verktyg, kontakter och skapa aktiviteter inom demokratiområdet.

Välkommen att bli en del av Demokratibygget! Läs mer här.

Läs mer

Caroline Lagergren
september 1, 2020

Lärarfortbildning i Farstavikens skola

Caroline Lagergren
augusti 18, 2020

Demokratiacceleratorn är igång!

Caroline Lagergren
maj 20, 2020

Ny expert – Emelie Hahn