Om oss

Demokratibygget är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi arbetar för att stärka ungas demokratiska kunskaper, förmågor och delaktighet i samhällsutvecklingen. Det gör vi genom stöd till kommuner, skolor och organisationer, i form av vår demokratistärkande metod Demokratiacceleratorn, föreläsningar, kompetensutveckling, workshops, metodhandböcker m.m.

Vår vision är ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför.

Demokratibygget som förening

Demokratibygget är en förening som består av medlemmar som på olika sätt vill bidra till att stärka demokratin. Föreningen är öppen för individer som delar vår vision. Medlemmarna blir del av ett nätverk och får möjlighet att utbyta idéer, verktyg, kontakter och skapa aktiviteter inom demokratiområdet.

Styrelsen 2022-2023

Karin Aaseby (Ordförande)
Kenneth Ehrnstedt (Kassör)
Fredrik Nornvall (Ledamot)
Karin Voltaire (Ledamot)
Julia Cockin Wöhlk (Ledamot)

Välkommen att bli en del av Demokratibygget! Läs mer här.