Var med och bidra

Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför.  

Vi samarbetar med aktörer från privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället. Vi tror att det är genom ett gemensamt ansvarstagande för demokratin som vi tillsammans kan skapa förändring.

Genom att stödja Demokratibygget bidrar du och ditt företag till att fler barn och unga får möjligheten att utveckla sina demokratiska kunskaper och förmågor och bidra i samhällsutvecklingen.

Det finns olika former för att stötta Demokratibygget. Du och ditt företag kan bidra till ett specifikt projekt eller gå in som långsiktig partner i ett formaliserat samarbete. Det kan också handla om pro bono-tjänster, där ditt företag går in med er kompetens för att bidra i de behov som Demokratibygget har. 
 
Välkomna att kontakta oss så hittar vi tillsammans passande former och resonerar om hur era medarbetare ska få del av företagets engagemang och stöd för Demokratibygget. 
 

Följ med och bygg med oss!