Skolans arbete för jämställdhet och mot sexuella trakasserier i skolan

I skolvärlden har en hård sexualiserad jargong blivit allmänt accepterat och det har blivit viktigare än någonsin för skolan att motverka det och skapa ett systematiskt trygghetsarbete. Elever vittnar om att de inte blir hörda eller att vuxna inte alltid agerar för att motverka trakasserierna. I en undersökning presenterat i Friendsrapporten år 2018 visade det att 25 procent av elever i årskurs 3-6 och 18 procent i årskurs 6-9 hellre vänder sig till någon annan vuxen än en lärare, rektor eller elevhälsa för att prata.

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal. Syftet med projektet var att stärka arbetet med att främja jämställdhet, likabehandling och motverka sexuella trakasserier i skolan.

Läs gärna vidare om arbetet med att motverka sexuella trakasserier i Demokratibyggets blogg!

Tid
januari – juni 2019

Finansieras av:
Finansieras genom statsbidrag av Skolverket, som en del av regeringens satsning efter #metoo.

Alla våra projekt

Demokratiacceleratorn 2020

mars – december 2020

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn. Projektet finansieras av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Demokratipilot i Värmdö kommun

januari – december 2019

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung.

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

januari – december 2020

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomförs i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

Motverka sexuella trakasserier

januari – juni 2019

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

Hälsa, Delaktighet och Lärande

2020 – 2022

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

Stockholms ungdomsparlament

2006 – 2019

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.