Demokratiacceleratorn - kunskaper och verktyg för demokratisk förändring

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn, som ger unga kunskaper och verktyg för demokratisk förändring! 

Demokratiacceleratorn är lätt att integrera i undervisningen och involverar alla elever, inte bara de mest motiverade. Den skapar relevans för eleverna genom att de får jobba med verkliga frågor i lokalsamhället, träffa beslutsfattare som vi tar in i klassrummet och arbeta tillsammans med det lokala ungdomsinflytandet.

Är din skola eller kommun intresserad av att vara med?
Kontakta oss på info@demokratibygget.se

Läs gärna mer om Demokratiacceleratorn 2020 i Demokratibyggets egna blogg!

Tid
mars – december 2020

Samarbetspartners
Projektet genomförs tillsammans med Farstavikens skola och ytterligare två skolor.

Finansieras av
Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Alla våra projekt

Demokratiacceleratorn 2020

mars – december 2020

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn. Projektet finansieras av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Demokratipilot i Värmdö kommun

januari – december 2019

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung.

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

januari – december 2020

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomförs i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

Motverka sexuella trakasserier

januari – juni 2019

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

Hälsa, Delaktighet och Lärande

2020 – 2022

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

Stockholms ungdomsparlament

2006 – 2019

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.