Projektet är inställt med grund av den fortsatt rådande pandemi

Om projektet

Under mars månad skulle ”Make Europe Yourope 2020” ha genomförts i Stockholm, men p.g.a. Coronapandemin flyttas sessionen till den 7 – 14 november 2020. Vi fortsätter att följa hur situationen kring corona-viruset utvecklar sig, och är inriktade på att kunna genomföra i november.

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet syftar till att stärka ungas aktiva deltagande i det demokratiska livet och främja europeiskt politiskt intresse, samt att skapa mötesplatser för Europas unga. Under veckan kommer ca 160 elever från 28 EU- länder till Stockholm för att diskutera 10 aktuella frågor på temat “Sustainability, Development, Innovation”. De kommer bland annat att få lära sig att samarbeta med andra ungdomar, utveckla en förståelse för demokratiska processer och EU:s institutioner.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Demokratibygget och Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket. MEP är ett forum för ungdomar i alla EU:s 28 medlemsstater att fördjupa sitt intresse i internationella politiska frågor.

Vill du vara värdfamilj under veckan?

Vi söker värdfamiljer för de ungdomar som kommer hit! Som värdfamilj får du möjlighet att lära känna en europeisk ungdom och dennes kultur och vardag. Värdfamiljen står för sovplats, frukost och några middagar, samt är kontaktbara under dagtid. På dagarna arbetar ungdomarna med MEP på VR Campus Sundbyberg och i Landstingshuset. Under några kvällar kommer det att vara gemensamma aktiviteter för delegationen. Ett detaljerat program kommer att presenteras närmare sessionen. Vi hoppas att ni vill öppna era hem för våra europeiska vänner 7-14 november!

Anmäl dig här!

Aktuella teman som ungdomarna kommer att arbeta med

Ungdomarna kommer att arbeta i kommittéer med följande frågor:

  • Democratic sustainability amongst the EU member states
  • Women in critical decision-making positions
  • EU aid
  • Marine littering
  • Fair trade
  • EU’s energy dependency
  • Climate change and global security
  • Corporate social responsibility
  • Inland waterway transportation
  • 21st century skills, education and rural challenges

Läs gärna mer om Demokratibyggets arbete med Make Europe Yourope 2020 i vår blogg!

Tid
januari – december 2020

Samarbetspartners
Projektet genomförs i ett samarbete mellan Demokratibygget och Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket. MEP är ett forum för ungdomar i alla EU:s 28 medlemsstater att fördjupa sitt intresse i internationella politiska frågor.

Medfinansiärer
Erasmus +

Alla våra projekt

Demokratiacceleratorn 2020

mars – december 2020

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn. Projektet finansieras av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Demokratipilot i Värmdö kommun

januari – december 2019

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung.

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

januari – december 2020

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomförs i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

Motverka sexuella trakasserier

januari – juni 2019

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

Hälsa, Delaktighet och Lärande

2020 – 2022

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

Stockholms ungdomsparlament

2006 – 2019

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.