Demokratipilot för högstadiet

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung. Tillsammans har vi utarbetat en anpassad undervisningsmodell för högstadiet som syr ihop skolans demokratiuppdrag i läroplaner och olika ämnen, med kommunens ungdomsinflytandearbete. Genom att ta tillvara ungas samhällsengagemang och stärka deras demokratiska kompetenser kan möjligheten till inflytande och delaktighet öka. I Demokratipiloten har närmare 100 elever i åk 8 arbetat fram lösningsförslag på frågor som är viktiga för dem att förändra i kommunen. Förslagen har presenterats för kommunens beslutsfattare.

Artikel i ”Mitt i Värmdö”: Elever pressade politiker: nej till ståplatser på motorvägsbussar

Stärkta demokratiska kompetenser och delaktighet

En före- och eftermätning har genomförts av elevernas demokratiska kompetenser och delaktighet. Den bygger på elevernas självskattning inom områdena;Kunskap och kritisk förståelse, Attityder, Förmågor och färdigheter, Inflytande och delaktighet. Resultaten visar att eleverna har stärkts inom alla områden och resultaten är statistiskt säkerställda. Några exempel från de olika områdena:

  • Jag vet hur kommunen styrs, + 67%
  • Jag har förtroende för svenska politiker, + 28% 
  • Jag vet hur jag kan påverka demokratiska beslut, + 56%
  • Jag är aktiv i en organisation/förening, + 50%

Jag har lärt mig hur man påverkar, och alla beslutsfattare lyssnade och var jätteintresserade!

– Elev åk 8

Filmklipp (Mitt i Värmdö) från Dialogseminariet:

Demokratibygget arbetar nu vidare med att sprida modellen till fler kommuner. Är din kommun eller skola intresserad? Hör av dig på info@demokratibygget.se

Läs gärna mer om Demokratipiloten i Värmdö kommun i Demokratibyggets blogg!

Tid
januari – december 2019

Samarbetspartners
Projektet genomförs i ett samarbete med Farstavikens skola och Värmdös ungdomsråd, VK-Ung.

Medfinansieras av
Youth 2020 och Vinnova

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn 2020

mars – december 2020

Under 2020 kommer fler högstadieelever att få arbeta med Demokratiacceleratorn. Projektet finansieras av Stenbecks stiftelse inom ramen för deras satsning på att stärka ungas inflytande i demokratin.

Demokratipilot i Värmdö kommun

januari – december 2019

Demokratibygget har under 2019 genomfört en demokratipilot på Värmdö för att stärka ungas demokratiska kompetenser och delaktighet. Det har skett i samarbete med Farstavikens skola och ungdomsrådet VKung.

Make Europe Yourope 2020-Model European Parliment

januari – december 2020

“Make Europe Yourope 2020” är en internationell session inom Model European Parliament (MEP). Projektet genomförs i ett samarbete med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som ingår i MEP-nätverket.

Motverka sexuella trakasserier

januari – juni 2019

Under 2019 genomförde Demokratibygget kostnadsfri kompetensutveckling i form av heldags ledarskapsutbildning för skolledare samt tre timmars workshoppar för hela skolans personal.

Hälsa, Delaktighet och Lärande

2020 – 2022

Föreningen Norden och Demokratibygget genomför under 2020-2022 projektet Hälsa, Delaktighet och Lärande. Demokratibygget är samarbetspartner i projektet med fokus på att ta fram arbetsmetoder.

Stockholms ungdomsparlament

2006 – 2019

Stockholms ungdomsparlament var en demokratisatsning för gymnasieskolor som anordnades av Stockholms stad mellan 2006 – 2019. Eleverna själva identifierade aktuella samhällsfrågor som de vill förändra.