Visar 1-5 av nlägg

Frukostseminarium hos Forum för levande historia

september 18, 2019
0

Frukostseminarium ”Är skolan verkligen demokratifrämjande?” hos Forum för levande historia Forum för levande historia anordnar ett frukostseminarium den 19 september, i samband med att de släpper en kunskapsöversikt om demokratistärkande undervisning i skolan. I panelsamtalet medverkar Mikael Persson, demokratiforskare vid Göteborgs universitet och en av …

Nordiska ministerrådets konferens  “Framtidens kompetenser”

september 17, 2019
0

Nordiska ministerrådet anordnar inom utbildningsområdet ett nordiskt seminarium om framtida kompetenser den 17 september 2019 i Köpenhamn. Demokratibygget är inbjudna för att genomföra en workshop med deltagarna vid konferensen, på temat: Hur man arbetar i praktiken med aktivt demokratiskt medborgarskap i Norden? Karin Aaseby och …

Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse stöttar Demokratibygget

mars 19, 2019
0

Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse stöttar Demokratibygget. Demokratibygget har blivit utvalda av Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse till att få stöd under ett år för att genomföra en demokratipilot. Tillsammans med Farstavikens skola och Ungas mötesplatser i Värmdö, hittar vi nya sätt att stärka …

Fortbildningsdag 15 mars: EU i din undervisning

mars 15, 2019
0

Fortbildningsdagen vänder sig till dig som är samhällskunskapslärare på högstadiet eller gymnasiet. Du får möjlighet att ta del av ett urval dagsaktuella frågor inom EU. Under dagen ges även inspiration till hur du kan arbeta med EU i din undervisning. Fortbildningen arrangeras av Sveriges riksdag. …