Skolans demokratiuppdrag genom internationella projekt

Föreläsning om hur vi kan arbeta med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag genom internationella projekt. Vad ger detta sätt att arbeta eleverna, kollegiet och skolan i stort? Vilka kompetenser utvecklar eleverna? Framgångsrika och prisbelönta exempel från verkligheten.

Målgrupp: Skolans personal
Med: Emelie Hahn
Tid: 60 min

Hur kan skolan stärka elevernas demokratiska kompetenser?

Workshop som syftar till att ta första steget i att utveckla skolans arbete med att stärka elevernas demokratiska kompetenser. Utifrån en gemensam definition identifierar vi nuläge samt
utvecklingsmöjligheter i skolans och lärarnas arbete med elevernas demokratiska kompetenser.
Resultatet sammanställs och återkopplas till skolan.

Målgrupp: Skolans personal
Med: Karin Aaseby och Helena Barrett
Tid: 3 timmar
Antal: Max 20 personer

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Föreläsning om vad demokratiuppdraget innebär. Hur kan vi arbeta framgångsrikt på verksamhetsnivå,
i undervisningen och tillsammans med eleverna? Framgångsrika exempel från verkligheten.
Inriktning finns för förskola eller skola, utifrån önskemål.

Målgrupp: Förskolans/skolans personal
Med: Charlotta Granath
Tid: 90 min

Skolutveckling

Med utgångspunkt i din skolas verksamhet och systematiska kvalitetsarbete, kan vi bidra till utveckling inom det område ni vill prioritera. Demokratiuppdraget är en omfattande del av skolans uppdrag och ansvar, där eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi kan exempelvis genomföra en förstudie för att se hur skolan arbetar med uppdraget som helhet, eller göra en kartläggning inom ett visst område, för att sedan ge råd om fortsatt arbete, eller ta fram en plan och processleda utvecklingen. Det kan bland annat handla om:

– förstudier
– rådgivning och konsultation
– processleda organisationsutveckling

Målgrupp: Grund- och gymnasieskola
Med: Helena Barrett och Karin Aaseby

Demokratiuppdraget i skolan: metodhandbok med undervisningsexempel

Demokratiuppdraget i skolan förklarar hur skolans demokratiarbete kan utformas i vardagen. Boken utgår från styrdokument, vetenskaplig grund och aktuell forskning.

Boken finns tillgänglig att köpa Sanoma utbildning.

Målgrupp: Skolledare, lärare och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasium.
Av: Charlotta Granath
Häftad, 2017, Svenska, ISBN 9789152350447

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.