Du kan påverka! Hur gör du din röst hörd?

Inspiration och workshop för ungdomar, med exempel på hur du kan göra din röst hörd och
påverka i skolan, kommunen och i nationella frågor.

Målgrupp: Åk 8 – åk 3 gymnasiet (20 personer)
Med: Karin Aaseby och Julia Lindh
Tid: 3 timmar

Ledarskapsutbildning: Unga leder unga

Under en heldagsutbildning får ungdomarna verktyg för att leda en grupp mot ett
gemensamt mål, där förändringsarbetet utgår från det som ungdomarna vill förändra. 

Vi stärker förmågan att leda en grupp, med fokus på ett positivt, inkluderande ledarskap som bygger på respekt, medskapande och delaktighet.

Målgrupp: Ungdomsföreningar, ungdomsråd, elevråd m.m.
Med: Karin Aaseby
Tid: Halvdag
Antal: Max 20 personer

Hur gör du som ung din röst hörd i din organisation?

Hur förändrar du som ung i en föreningen eller organisation på ett demokratiskt och effektivt sätt? Finns det perspektiv som du och andra inom er rörelse saknar? Behöver ni hjälp med att ta reda på exakt vad ni vill förändra? Vi hjälper er att processa fram tydliga förslag och ger konkreta råd om strategier för att påverka.

Målgrupp: Föreningar och organisationer
Med: Karin Aaseby och Liselott Vahermägi
Tid: 2 halvdagar
Antal: Max 20 personer

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.