Vad ska jag tro på? Medielandskapet,
informationskunnigheten och demokratin

Föreläsning och workshop som ökar kunskaperna om vår samtids medielandskap, behovet av informationskunnighet samt källkritik. Samtal om på vilka sätt som demokratin påverkas,
genom konkreta exempel, genomgångar, kreativa övningar och gruppdiskussioner.
Vi ger lärare konkreta verktyg att jobba vidare med i undervisningen.

Målgrupp: Personal på högstadium och gymnasium
Med: Jenny Sköld från Mobile Stories och Karin Aaseby från Demokratibygget
Tid: 3 timmar

Digital kompetens och källkritik i praktiken

Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas 
digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. 

Boken finns tillgänglig att köpa på bland annat Adlibris och Bokus

Målgrupp: Personal på förskola, högstadium och gymnasium
Av: Charlotta Granath, Lotta Bergseth och Jenny Sköld
Häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789152357804

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.