Står sexuella trakasserier i vägen för dina elevers lärande?

Föreläsning och workshop om hur du som arbetar i skolan, kan arbeta med ditt ledarskap för att skapa en trygg och inkluderande miljö som förhindrar trakasserier. 

Vi skapar en förståelse för vad sexuella trakasserier är och hur det kan komma till uttryck i skolans verksamhet. Det kopplas till skolans uppdrag och hur du kan göra skillnad, samt hur ni tillsammans i er verksamhet kan skapa förändring.

Målgrupp: Skolans personal
Med: Liselott Vahermägi och Helena Barrett
Tid: 3 timmar

Ledarskapsutbildning med fokus
på jämställdhet och likabehandling i skolan

Utbildningen ger dig ökade förutsättningar att leda jämställt. Med jämställdhet och genuskunskap som huvudfokus får du fördjupa dina kunskap om sexuella trakasserier och diskrimineringsgrunderna, bakomliggande faktorer samt begrepp som likabehandling, normkritik och intersektionalitet. Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Personal inom förskola/skola som har en ledarskapsroll
Med: Liselott Vahermägi och Helena Barrett
Tid: kl 9-16

Är jämställdhet och inkludering en självklarhet i din förening? På papper och i praktik?

Föreläsning och workshop om hur du som arbetar i föreningslivet kan arbeta med ditt ledarskap, för att skapa en trygg och inkluderande miljö som förhindrar diskriminering och trakasserier. 

Vi skapar en förståelse för vad diskriminering och sexuella trakasserier är och hur det kan komma till uttryck i föreningens verksamhet. Utbildningen kommer att ha ett processinriktat upplägg där teori och fakta varvas med praktiska övningar. 

Att jobba strukturförändrande kring jämställdhet och icke-diskriminering handlar om att
jobba med normer, där förändringen behöver börja hos individen själv. All ledarskapsforskning visar att ledare/styrelsedamot måste bottna i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor själva för att vara trovärdiga i sitt ledarskap. 

Under denna utbildning får du flera verktyg som hjälper dig som ledare att göra skillnad och
möjliggör att ni tillsammans i er verksamhet kan skapa förändring.

Målgrupp: Föreningar och organisationer
Med: Liselott Vahermägi och Helena Barrett
Tid: 2 heldagar

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.