Ny som nämndledamot - vi ger dig verktygen

Utbildning och workshop som ger dig, som nyligen blivit förtroendevald, en introduktion i den nya rollen som politiker. Vi går igenom såväl skyldigheter som rättigheter för kommun- och landstingspolitiken. Vårt fokus ligger på det konkreta arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder. Syftet är att du så snabbt som möjligt ska komma in i ditt uppdrag och se vilka möjligheter du har.

Målgrupp: Förtroendevalda som är nya nämndledamöter
Med: Liselott Vahermägi och Karin Aaseby
Tid: En heldag

Ny som nämndordförande - vi ger dig verktygen

En fördjupad utbildningsdag för dig som är ny som nämndordförande. Den omfattar ledarskap, mötesteknik och mötesordning, processer och styrning (bl.a. budget och verksamhetsplan). Utbildningen ger också viktiga perspektiv och insikter om samspelet med professionen, förvaltning, media och oppositionen.

Målgrupp: Nämndordförande
Med: Liselott Vahermägi och Karin Aaseby
Tid: En heldag

Att lyckas i talarstolen

För dig som vill känna dig säkrare på att delta i debatten, gå upp i talarstolen, argumentera och hålla tal. Vi går igenom grunder och konkreta verktyg, varvar genomgångar med övningar och utgår från de individuella förutsättningar som deltagarna har.

Målgrupp: Förtroendevalda
Med: Liselott Vahermägi och Karin Aaseby
Tid: 3 tim

Alla våra teman

Demokratiacceleratorn

Program för högstadiet som ger kunskap och verktyg för demokratisk förändring. 

Källkritik och MIK

Kompetensutveckling genom föreläsning och workshop eller metodhandbok.

Demokratiuppdraget i förskolan och skolan

Stöd för utveckling av demokratiuppdraget i förskola och skola.

Ungas engagemang och påverkan

Utbildning och workshops som stärker unga att göra sin röst hörd.

Jämställdhet och sexuella trakasserier

Föreläsningar och workshops inom skola, förening och organisation.

Politikens ABC

Utbildningar och verktyg för att lyckas i förtroendevalda roller.